Sunday, October 12, 2014

17:00

Kūnui - SaulėTekis, į akis,
Dvasiai - AušRą, į dausas,
Ten mėlynės ir kitos uogos,
Rezga mintį neblogą?
Kokią, mintį...? Kokią mintį?!
Šaukia minios, garbingai.
Demokratija, Mūsų Ponai,
Gali mintys ir nebegrįžti.
Neatsigręžki, Mielas Pone,
Juk esi ne autobuse, o skaistykloj.
Kur poteriai, lyg potvyniai...Ir šviesa ir tamsa

Difuzija. Atodūsis. Budri būsena.Perėjimas.
Iš tuščio, į ... Bekraštę erdvę.
Be pabaigos ir be pradžios.
Tolsta...Temsta...
O dabar - De- ja - vu uuu,
O jei, tai būtų  natūrali mano būsena
Tada būčiau...
Aš būčiau - Paukščiu.