Saturday, January 3, 2015

-Be pabaigos-

I


Eina basos trys merginos,
Šanchajaus tuneliais, kvapniais,
Nežino Jos, kur Aladino,

Lempa
Slepias išdidžiai.


Klajonės tolimos jų laukia,
Kekšių išmintais takais,
Nerado Jos dar...

Jokios lempos,
Juk ji slėptis moka, ne juokais!


Ką Aladinas Joms pribūrė,
Nežino Kekšė nė viena,
Nes turėjo jis merginą,
Melavo Jis jai į valias.


Tikiuos, nepabudo, bandos jausmas,
Nes juoką sukeltų man tik tai,
 Jei išeitų vėl merginos,
Tais Kekšių išmintais keliais...
Užmarštumas


Kai negali paaiškinti,
Kas vyksta,
Jauties kaip blevyzga,
Kuris taip blizga.


Kai kažkas kutena tau ausį,
Jauties kaip Totorius,
Kuris nerimastingai,
Kutena korius.


Ir kai Bitė ateina,
Patikrint korio,
Tu žiūri į ją,
Tarytum į potyrius.