Wednesday, June 3, 2015

DublisŽalias medis

Ar pameni, tą šaltinėlį,
Žadinusį mus rytais?
Kaip aiškiai tarė žodį ačiū -  Jis,
Meldės Jis.
Už žemę, kuri leidžiasi mindoma,
Už saulę, kuri šviečia už dyką.

Ačiū ir sudie, mano diena,
Kuria nesidalinčiau su kitais.
Neturiu ko pasakyti žodžiais,
Parodysiu šviesa,
Kai prisimerkęs man ryte,
Žaviai šypsosies...

Taip tyliai alsuosi man į ausį,
Be jokios paslapties,
Kaip jonažolės  ar svetimšalės žolės.
Tu man ir vėl žaviai šypsosies,
O aš niekad nenustosiu...
Paveikslo Tavo piešti godžiai.

Pamečiau prizmę

Sėkmę matuojant per kažkokią prizmę paaiškėjo, kad aš neturiu prizmės. Kodėl?
Todėl yra prasmė, o gal ir jos nėra?
Prasmė yra tik dar viena prizmė.
Kažkieno sugalvota, sumanyta, aprašyta.
Žodis prasmė netenka prasmės.
Beprasmybė yra beprasmiška.

Melas
Kai meluojama, ateina metas teisti, keistis. Akys prakaito rūgštaus užpiltos, nesinori sugrįžti į tyrų dienų alėją, kur šilta. Kai niekas nestovi šale, nelaiko už rankos, tau šalta. Pats nuo savo gėdos tirti, sakai, kad tai rimta. Tad, ką reiškia sirgti?Tuesday, June 2, 2015

Transformational

Stop attributing names and shapes to the essentially nameless and formless, realize that every mode of perception is subjective, that what is seen or heard, touched or smelled, felt or thought,expected or imagined, is in the mind and not in reality, and you will experience peace and freedom from fear.
~ Nisargadatta Maharaj

Do not believe anything
because it is said by an authority,
or if it is said to come from angels,
or from gods,
or from an inspired source.
Believe it only if you have explored it
in your own heart
and mind and body
and found it to be true.
Work out your own path,
through diligence.
~ Gautama Buddha

Every man has his woman within him and every woman has her man within her. Only the meditator comes to know his whole being. Suddenly his inner woman and the inner man melt and merge into each other. That creates an orgasmic state in him. Now it is no more a momentary experience that comes and goes; it is something that continues, day in and day out, like the heart beating or breathing.
~ Osho

When you find the way
Others will find you
Passing by on the road
They will be drawn to your door
The way that cannot be heard
will be reflected in your voice
The way that cannot be seen
Will be reflected in your eyes
~ Lao Tzu

When we experience the pain of another person, we instinctively want to take away that pain. But by taking away the other person’s pain, we also take away his or her opportunity to grow. To be truly compassionate, we must be able to share another person’s suffering and pain — knowing there is nothing we can do to relieve it and that we are not responsible for it, and yet knowing and understanding what that pain feels like.
~ John Gray